Vragenlijst Inleiding

Doel van het onderzoeksproject

Onderzoeksproject uitgevoerd door Evelyn Elsaesser (onafhankelijk onderzoeker, Zwitserland), Prof. Dr. Chris Roe en Dr. Callum Cooper (University of Northampton, UK) en David Lorimer (Scientific and Medical Network, UK), voor het Nederlandse onderzoek in samenwerking met Noël Van Herreweghe

Een waargenomen spontane Post-Mortale Communicatie (PMC) vindt plaats wanneer een rouwende persoon onverwachts een overledene waarneemt via het zicht, het gehoor, de reuk of de tastzin. Vaak voelen personen die een PMC ervaren (ervaarders) enkel "de aanwezigheid" van de overledene of is er contact of communicatie tijdens de slaap of in een hypnagogische toestand (de staat van bewustzijn die ervaren wordt in de periode tussen het wakker zijn en in slaap vallen).

 

PMC's's komen vaak voor; uit onderzoek is gebleken dat 50% tot 60% van rouwenden één of meer spontane PMC's heeft ervaren. Getuigenissen die in verschillende landen en sinds de vorige eeuw zijn verzameld, suggereren dat dit fenomeen universeel en tijdloos is. Ondanks het wijdverbreid voorkomen zijn PMC's, paradoxaal genoeg, weinig onderzocht en ontbreken ze in de media en het publieke discours. Bijgevolg hebben ervaarders meestal geen referentiekader om deze ervaring, die niet overeenstemt met de gangbare opvattingen over de werkelijkheid, te begrijpen, te integreren en er ten volle van te profiteren.

 

Het doel van dit internationale onderzoeksproject is om een beter inzicht te krijgen in de fenomenologie (de leer die wil trachten zonder enig vooroordeel de dingen te leren kennen zoals zij zich voordoen) en de impact van waargenomen spontane contacten na de dood. Verwacht wordt dat de gegevens die aan de hand van deze vragenlijst worden verzameld, inzicht zullen verschaffen in het profiel van de ervaarders; het profiel van de overledene die het contact zou hebben geïnitieerd, de omstandigheden bij het optreden van dergelijk contact, het type, de totstandkoming en de boodschap van PMC's en de impact ervan op de ervaarders. Het resultaat moet het mogelijk maken dit stilgehouden maatschappelijk fenomeen aan de wetenschappelijke gemeenschap en het publiek bekend te maken door middel van publicaties, conferenties en media-evenementen.

 

Het projectteam dankt u hartelijk voor de tijd die u neemt om deze vragenlijst in te vullen. U kunt de vragenlijst in meerdere keren invullen door de functie "Opslaan" te gebruiken, waardoor u de vragenlijst later kunt hervatten. Mocht u vragen hebben over de enquête, dan kunt u contact opnemen met Sophie Morrison van de Universiteit van Northampton via sophie.morrison@northampton.ac.uk of, voor wat betreft de Nederlandstalige versie met Noël Van Herreweghe via noelvan@gmail.com.

Het projectteam dankt u voor uw waardevolle medewerking.

Toestemming: In de volgende enquête onderzoeken we de ervaring en impact van communicatie na overlijden tijdens de rouwverwerking. Het staat u vrij om vragen die te persoonlijk of te pijnlijk zijn om te delen, niet te beantwoorden. Wij hopen dat u dit een positieve ervaring vindt, maar als u zich later bedenkt en zich liever terugtrekt uit het onderzoek, dan staat het u vrij dit te doen tot 7 dagen na het terugsturen van deze vragenlijst.  Als u zich wilt terugtrekken, stuur dan een e-mail naar Sophie Morrison op sophie.morrison@northampton.ac.uk en vermeld uw persoonlijke identificatiecode die u op de volgende pagina aanmaakt. U hoeft geen reden op te geven. Alle informatie wordt anoniem verstrekt en er worden geen gegevens verzameld die u persoonlijk zouden kunnen identificeren. Tijdens het proces van gegevensanalyse zullen alle namen van personen en plaatsen worden geanonimiseerd. Wij verzoeken u ook na te denken over de aspecten die met deze enquête verband houden, zoals aspecten die in verband met overlijden en rouwverwerking een gevoelig onderwerp zouden zijn, voordat u toestemt tot deelname. * De zeven onderstaande zinnen aankruisen om verder te gaan.  Required

Please select exactly 7 answer(s).